Dream Aparts Łódź

REGULAMIN POBYTU GOŚCI W APARTAMENCIE

 1. Najemca zobowiązany jest przestrzegać powyższego Regulaminu.

 2. W lokalu oraz w częściach wspólnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na osobę kary pieniężnej – 500 zł.

 3. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 11.00.

 4. W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz trzymania zwierząt. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na osobę kary pieniężnej – 500 zł.

 5. Gość powinien używać Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku. Przebywanie innych osób jest możliwe do godziny 22:00. W przypadku stwierdzenia obecności nieuprawnionych osób po godzinie 22:00 najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 600 zł za każdą nieuprawnioną osobę.

 6. W godzinach 22.00 do 7.00 w budynku obowiązuje cisza nocna.

 7. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym miejscu.

 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Wszelkie usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność tut. obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (po wcześniejszej konsultacji z najemcami) zostaną oni obciążeni kosztami napraw.

 9. Gość korzystając z aneksu kuchennego zachowuje czystość.

 10. Wszelkie imprezy, spotkania zorganizowane, itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym i uzyskaniu jego pisemnej zgody.

 11. W przypadku naruszenia powyższego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu o każdej porze.

 12. W przypadku naruszenia powyższego Regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący może rozwiązać stosunek najmu w każdym czasie z możliwością zachowania zapłaconej ceny.

 13. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad.

 14. Najemca nie może przekazywać Lokalu w podnajem osobom trzecim.

 15. Najemca nie może wymieniać zamków, ani dorabiać kluczy do najmowanego Lokalu.

 16. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę kluczy, pilotów do bramy, Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę w wysokości 250 zł.

 17. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.